Det är mycket simma fram och tillbaka som gäller för Molly nu. Gärna en förälder i varje del och så kan Molly ta sig mellan trappan och föräldrarna, uppför trappan o s v. Just idag var det simma till pappa som gällde.